Inwoners en andere betrokkenen willen weten welke impact de plannen en projecten hebben op hun omgeving. Hoe bedien je deze roep om meer duidelijkheid, terwijl je hier als gemeente of regio nog niet altijd aan toe bent?

In dit werkblad van de Energie Participatie van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES) wordt beschreven welke opties er zijn en worden er ook enkele inspirerende voorbeelden toegelicht.

Vanuit The Imagineers Holland en Windplanner geven we met ons Gebiedsparticipatie platform betrokkenen inzicht door middel van 2D plankaarten en foto-realistische 3D visualisaties. Daarnaast kunnen stakeholders ook reageren op de plannen d.m.v. onze kaart- en beeldgestuurde enquête.

Meer weten? Plan gerust een afspraak met collega Tedde Langhout in: https://lnkd.in/ebach3xv

#energie#zoekgebieden#windmolens#zonneparken#visualisatie#participatie#omgevingswet#omgevingsmanagement#energietransitie