Online Bezoekers Centrum

Altijd zekervan optimale beleving tijdens hetparticipatieproces

Uitgelicht

Laat een digitale gastheer/vrouw je bezoekers verwelkomen.

Ernest laat het je graag zien.
Mail of doe een belletje.
ernest@theimagineers.com
06 – 53 90 35 76

Een belangrijk onderdeel in het participatieproces.

Wanneer je te maken hebt met belangrijke omgevingsveranderingen en ontwikkelingen dan wil je de burger optimaal betrekken. Je wilt laten zien en informeren wat er gaat veranderen en waar je graag hun mening over wilt hebben.

Hiervoor houd je fysieke informatiebijeenkomsten en inloopavonden waar je een toelichting geeft op de voorgestelde veranderingen, gesprekken kunt voeren en beslissingen kunt toelichten. Je laat video’s, foto’s en presentaties zien en kunt direct reageren op vragen die er komen.


Sluit niemand uit

In de huidige tijd zijn fysieke bijeenkomsten onzeker, kun je ze wel of niet houden? En wie kunnen er bij aanwezig zijn? Wat doe je met kwetsbare groepen?

Je wilt niet dat bewoners afhaken bij belangrijke toekomstige omgevingsveranderingen door Corona waardoor je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten.

Je wilt zoveel mogelijk burgers betrekken en informeren in dit proces, niemand uitsluiten en natuurlijk geen vertraging in je participatieproces.

Bekijk het Virtuele bezoekerscentrum Groningen

Bekijk het bezoekerscentrum gemeente Beuningen

Hiervoor is

Het Online BezoekersCentrum, binnen een dag je participatieproces verzekerd door een optimale online beleving van de toekomstige omgevingsveranderingen.

Het Online Bezoekerscentrum staat binnen een dag online en hierin kun je alle informatie kwijt rondom je project. Een realistische weergave is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.

En dat versnelt jouw project.

Uitgelicht

Voeg geluiden en muziek toe ook in VR.

Ernest laat het je graag zien.
Mail of doe een belletje.
ernest@theimagineers.com
06 – 53 90 35 76

Uitgelicht

Met 360 graden animaties laat je de ruimte leven.

Ernest laat het je graag zien.
Mail of doe een belletje.
ernest@theimagineers.com
06 – 53 90 35 76

De Vijf Voordelen van het Online Bezoekerscentrum:

  1. Het is aanvullend en als vervanging in te zetten voor de fysieke informatie avond.
  2. Gegarandeerde en brede burgerparticipatie ongeacht lockdowns of beperkingen.
  3. Een realistisch simpel beeld is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.
  4. De interactie door middel van vraag & antwoord en dit wordt vastgelegd.
  5. De informatie is 24/7, langdurig beschikbaar, te koppelen aan social media voor het vergroten van de zichtbaarheid en aan te passen tijdens het gehele participatieproces.

Bekijk het bezoekerscentrum Sint Elisabethsvloed

Online bezoekerscentrum Sint- Elisabethsvloed


In samenwerking met Keijzer communicatie hebben wij dit mooie online bezoekerscentrum opgeleverd voor Waterschap Hollandse Delta. In dit belevingscentrum word je meegenomen aan de hand van de Sint- Elisabethsvloed in het verleden, het heden en de toekomt van onze relatie tot water.

Bekijk het bezoekerscentrum

Online bezoekerscentrum Noorderzijlvest


Online bezoekerscentrum voor de dijkversterking van Waterschap Noorderzijlvest.

Bekijk het bezoekerscentrum

Online bezoekerscentrum gemeente Beuningen


Online bezoekerscentrum voor een realistische impressie van het windpark in gemeente Beuningen.

Bekijk het bezoekerscentrum

Hyperloop Tour + bezoekerscentrum


Hier staat de gebiedsontwikkeling Meerstad Noord centraal. Dit gebied is in beeld voor een groot zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop. Zo kunt u bekijken hoe het zonnepark en de hyperloop te zien zijn vanuit verschillende locaties, een duik in de planning nemen en het laatste nieuws lezen. Natuurlijk kunt u ook uw vragen kwijt.

Bekijk het bezoekerscentrum

Ervaringen van klanten

“Bezoekers zeggen wouw!, ik zeg wat geweldige opkomst!”

Sint Elisabethsvloed

Sint Elisabethsvloed

“Het Online BezoekersCentrum, binnen een dag je participatieproces verzekerd door een optimale online beleving van de toekomstige omgevingsveranderingen.

Het Online Bezoekerscentrum staat binnen een dag online en hierin kun je alle informatie kwijt rondom je project. Een realistische weergave is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.

En dat versnelt jouw project.”


Sint Elisabethsvloed

“Het Online BezoekersCentrum, binnen een dag je participatieproces verzekerd door een optimale online beleving van de toekomstige omgevingsveranderingen.

Het Online Bezoekerscentrum staat binnen een dag online en hierin kun je alle informatie kwijt rondom je project. Een realistische weergave is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.

En dat versnelt jouw project.”

Sint Elisabethsvloed

“Het Online BezoekersCentrum, binnen een dag je participatieproces verzekerd door een optimale online beleving van de toekomstige omgevingsveranderingen.

Het Online Bezoekerscentrum staat binnen een dag online en hierin kun je alle informatie kwijt rondom je project. Een realistische weergave is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.

En dat versnelt jouw project.”


Sint Elisabethsvloed

“Het Online BezoekersCentrum, binnen een dag je participatieproces verzekerd door een optimale online beleving van de toekomstige omgevingsveranderingen.

Het Online Bezoekerscentrum staat binnen een dag online en hierin kun je alle informatie kwijt rondom je project. Een realistische weergave is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.

En dat versnelt jouw project.”

Wat kun jij met het virtuele bezoekerscentrum bereiken?

Ernest laat het je graag zien.
Mail of doe een belletje.
ernest@theimagineers.com
06 – 53 90 35 76

Mail Ernest